Pagrindinė UAB "EKOMETRIJA" veikla - aplinkos tyrimai.

Savo istoriją UAB “EKOMETRIJA” skaičiuoja nuo 1980 metų, kuomet veiklą pradėjo kaip Maisto pramonės ministerijos Projektavimo - konstravimo biuro laboratorija. Nuo 1996 metų tęsia veiklą UAB “EKOMETRIJA” pavadinimu.

Siekdami patenkinti kiekvieno užsakovo poreikį ir brangindami laiką siūlome platų paslaugų spektrą. Bendradarbiaujame tiek su veiklą vykdančiais, tiek su dar besikuriančiais ūkio subjektais. Rengiame techninio projekto aplinkosauginę dalį, ruošiame Paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (TIPK), poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitas.

Taip pat atliekame nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens, dumblo, dirvožemio, grunto tyrimus, bei stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimus, aplinkos oro tyrimus. Užsakovo pageidavimu tvarkome visus su aplinkosauga susijusius dokumentus.

Bendrovės darbas organizuotas taip, kad tenkintų užsakovo bei kontroliuojančių institucijų, ar pripažinimą teikiančių organizacijų poreikius. UAB "EKOMETRIJA" laboratorijos veikla vykdoma pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus.

Įmonė gali didžiuotis savo istorija ir sukaupta patirtimi. Istorija įpareigoja ir moko, o sukaupta ilgų metų patirtis, sąžiningai vykdant įsipareigojimus, plėtojant ilgalaikį bendradarbiavimą, leidžia kokybiškai patenkinti užsakovo poreikius.

Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus
Leidimas tirti žemės gelmes