Nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens tyrimas

Atliekami buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų, atvirų telkinių ir požeminio vandens laboratoriniai tyrimai.

Dumblo, dirvožemio ir grunto tyrimai

Atliekami dirvožemio, grunto, durpių, komposto, dumblo aktyvaus dumblo laboratoriniai tyrimai.

Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas

aplinkosaugos dokumentu tyrimas

Atliekami aplinkosauginės dokumentacijos darbai.

Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai

tersalu matavimai

Atliekami stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai.